Polimer News

இந்திய பெண்களுக்கு எளிதில் வசப்படும் நீல வானம், சீன பெண்களுக்கு எட்டாகனியாக உள்ளது

PNsuperadmin
இந்தியாவில் எளிதாக பெண் விமானிகளுக்கும் வசப்படும் நீல வானம், சீனாவில், இன்றளவிலும் எட்டகனியாகவே இருப்பது வெளிச்சத்திற்கு

குடியரசுக் கட்சி எம்.பி.க்களுடன் சென்ற ரயில் டிரக்குடன் மோதி விபத்து

PNsuperadmin
அமெரிக்க குடியரசுக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை ஏற்றிச் சென்ற ரயில் டிரக்குடன் மோதிய விபத்தில் ஒருவர்
Polimer News