Polimer News

சிபிஐ சிறப்பு இயக்குநர் ராகேஷ் அஸ்தானா நியமனத்துக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட மனுத் தள்ளுபடி

PNsuperadmin
சிபிஐ சிறப்பு இயக்குநர் ராகேஷ் அஸ்தனா ((Rakesh Asthana)) நியமனத்தை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை, உச்சநீதிமன்றம்

சிபிஐ இயக்குனர் மற்றும் சிறப்பு இயக்குனர் இடையே கடும் பூசல்

PNsuperadmin
சிபிஐயில், முதல் மற்றும் இரண்டாம் நிலை பொறுப்புகளில் உள்ள இயக்குநருக்கும் சிறப்பு இயக்குநரும் இடையே கடும்
Polimer News