62
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் மண்சரிவில் சிக்கி ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் உயிரிழந்தனர். அந்த மாநிலத்தின்  தோடா மாவட்டத்தில் உள்ள காலி பட்டோலி கிராமத்தில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. அங்க...