1552
ஐபோனை மறு சுழற்சி செய்து அவற்றின் பாகங்களை மீண்டும் பயன்படுத்த உதவும் வகையில் அதிநவீன ரோபோவை ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டெய்ஸி எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள அந்த ரோபோ ஒரு மணி நேரத்தில் 200...

249
ஐ-போன்களின் குரல் உதவி அமைப்பான Siri -யில் உள்ள குறைபாடுகள் களையப்படும் என ஆப்பிள் நிறுவனம் கூறியுள்ளது. Siri எனப்படுவது குரல் மூலம் ஐ-போன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும் மென்பொருள் சேவையாகும்...