956
ஆப்பிள் ஐஃபோனின் சில பழைய மாடல்களை சீனாவில் விற்பனை செய்வதற்கு அந்நாட்டு நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. குவால்காம் நிறுவனத்திற்கும் ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கும் இடையே காப்புரிமை தொடர்பான சர்ச்சைகள் உள்...